Una federazione sportiva internazionale è quella federazione sportiva che governa,

104
ອ່ານ

ການສະຫະພັນກິລາສາກົນແມ່ນສະຫະພັນກິລາທີ່ລັດຖະບານ, ສາກົນ, ກິດຈະກໍາຂອງການກິລາໄດ້ຮັບການ.

 

ການສະຫະພັນກິລາສາກົນແມ່ນສະຫະພັນກິລາທີ່ລັດຖະບານ,