Stage del 29 Novembre con il campione Thepnimit Sitmonchai

39
ອ່ານ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການ del 29 ພະຈິກກັບຕົວຢ່າງ Sitmonchai ເທບນິມິດການສົ່ງເສີມ Mauro Bassetti gym ປະຕິບັດມວຍ Ostia Lido Rome ສໍາລັບວັນອາທິດຂອງກິລາແລະ passion ກັບ agonists, ຫວັງ​ຫນຸ່ມ, ແຊ້ມ​ໂລກ​ຂອງ Muay ໄທ​ໄດ້​ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ກັບ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ​ສອນ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຂອງ gyms ທັງ​ຫມົດ Roman.

Photo regia ວິ​ດີ​ໂອ e Alberto Sichera.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການ del 29 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ມີ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເທບ​ນິ​ມິດ Sitmonchai