PREMIATO RODOLFO MEONI AWARDS CAMPIONATO MONDIALE YOUTH BANGKOK 2 AGOSTO 10 AGOSTO

37
ອ່ານ

ແລະແນ່ນອນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລືມບຸກຄົນທີສາມຢູ່ໃນວົງການ: ຜູ້ຕັດສິນ Rodolfo Italian Meoni ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບສໍາລັບການທັກສະແລະຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກກິລາໄວຫນຸ່ມໃນວົງການຂອງລາວແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນເພື່ອ muaythai ໄດ້.

 

Rodolfo Meoni ຮັບ WORLD ເຍົາແຊມປຽນຊິບ AWARDS BANGKOK 2 ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 10 ເດືອນ​ສິງ​ຫາ