MUAY THAI  MALTA  UN PROGETTO  CHE  CRESCE

133
ອ່ານ

ໃຫມ່ລັດຖະບານກາງຂອງ MALTESE ຈະເລີນເຕີບໂຕ THANKS TO A IFMA PROJECT ປະຕິບັດຕາມ DAVIDE CARLOT ທົດລອງເມື່ອພື້ນຖານສໍາລັບໂລກໃຫມ່ລັດຖະບານກາງຂອງ Muay ໄທ

ວັນພຸດ 5 ພຶດສະພາມີ’ ແມ່ນຟູນະວະມິນ,A ກອງປະຊຸມບ່ອນທີ່ທາງການໄດ້ຖືກສັ່ງສໍາລັບການກົດຫມາຍ IDEA FIRST TO ແບບຟອມນີ້ GROUP ໃຫມ່

ເຫຼົ່ານີ້ orazio Anelli , ANTONIO Briguglio , NOEL Mercieca ,ການສາດສະຫນາ VITO Aufieri , THANKS TO BRUNO BOTINDARI

SOON NEWS

311 Collegiale KIDS  2  ສູ້ເມສາ MILAN 11659406_792185454220187_1512048515970438215_n 13174065_10209653340079584_8168282886006435444_n

MUAY ປະເທດໄທ MALTA A PROJECT ຈະເລີນເຕີບໂຕ