MUAY THAI  AGAINST VIOLENCE  WOMAN  A CALUSO  PIEMONTE

54
ອ່ານ

25 ວັນສາກົນພະຈິກຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ສືບຕໍ່ໂຄງການໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ
Muay ໄທ / ປ້ອງກັນປະເທດຕົນເອງ
ລະດັບ Caluso ສະຖາບັນ Ubertini 4 b
23 ຊົ່ວໂມງ Nov. 12
ໂຄງການໂຮງຮຽນ FIMT (federzione thai italiana muay)
Lecture 44 h caluso

15134648_10209761572948612_4418494938020413196_n 15085567_1517984758218130_8851153465684932601_n-1 15085567_1517984758218130_8851153465684932601_n 15170969_1517984738218132_9036096524729906530_n

MUAY ປະເທດໄທຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ຍິງ A CALUSO PIEMONTE