METTERE FINE ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, con il Patrocinio delle NAZIONI UNITE  FIMT/ASC

25
ອ່ານ

ໂດຍ 25 ເດືອນພະຈິກຫາ 10 ທັນວາ LA, IFMA ຫະພັນສາກົນ Muaythai ນັກສມັກເລ່ນແລະ WMC ໂລກ Muaythai ຄະນະກໍາມະໃນສະຫນັບສະຫນູນສຸດທ້າຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາຂອງສປຊຈໍານວນຫຼາຍຂອງບໍລິສັດ FIMT / ASC ຈະໃຊ້ເວລາສ່ວນຫນຶ່ງໃນການລິເລີ່ມສໍາລັບການປ້ອງກັນຕົນເອງສະເພາະແຕ່ກັບແມ່ຍິງ!

15134648_10209761572948612_4418494938020413196_n

ສຸດທ້າຍຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ມີສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ FIMT / ASC ໄດ້