EVENTI  E  GARE  FIMT  -IFMA  ITALIA  2016-2017 PROVVISORIO

303
ອ່ານ

ວີດີໂວແລະແຂ່ງຂັນ FIMT -IFMA ອີຕາລີ 2016-2017 TO BE ຄົບຖ້ວນແລ້ວ K

ໄດ້

ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2016 16 ເດືອນກໍລະກົດ INTERCONTINENTAL TITLE WMC Nave BRESCIA

ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2016 24 – 1 KIDS ກັນຍາ BANGKOK ໂລກອ່ານ IFMA

ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 WMC TITLE ປະເທດເອີຣົບ

2- 5 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 ໂລກສິລະປະການຕໍ່ສູ້ mastership Cheongju, KOREA

10 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 MUAY ປະເທດໄທ FIMT ໃນ BERGAMO

ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 5 – 2016 STORM ຕໍ່ສູ້ກັບ GALA 'PRO Moncalieri TORINO FIMT PIEDMONT

ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2016 ຍຸໂລບປະຊັນ IFMA SPLIT CROATIA DSL 22 AL 29 ເດືອນ​ຕຸ​ລາ

30 ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2016 ປະສິທິຜົນ KIDS UP MORNASCO COMO AT GYM Mishin

4-5 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 ຄູຝຶກສອນວິຊາ NORTH ITALIAN AT GYM TOP ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ

6 ເຊື້ອຊາດແລະຂ C in November MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ AT GYM ROMA VERSUS

ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 ເຕະບານໂລກ IFMA 13 -20 NOVEMBRE Kazan ລັດເຊຍ

19 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 SCOTLAND VS ອີຕາລີທິມງານ Hanuman ການແຂ່ງຂັນ PRO BONTEMPI , VAVALA , Facchini Ardigo

19 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 SPAIN VS ITALY TARRAGONA Borrello TEAM Hanuman ການແຂ່ງຂັນ PRO WOMAN

26 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 KIDS ປະສິທິຜົນ , ກອງປະຊຸມ CLASS C LIGHT Muay ໄທແລະ GALA 'ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງອຸທິດຕົນເພື່ອ Violence Against Women ສູ້ໃນ MILAN ກັບ PESSANO BORNAGO

2 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 EML ເອີຣົບເຮັດໃຫ້ໄທ LEAGUE ANTALYA Turkia TEAM Hanuman ການແຂ່ງຂັນ PRO

3 – 4 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 ຄູຝຶກສອນວິຊາ AT GYM VERSUSS Ostia ROMA

4 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 ຄູຝຶກສອນວິຊາ AT TOP ແຫວນ PALESTA Seregno ແຄວ້ນ

4 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 KIDS ປະສິທິຜົນບໍ່ແຂ່ງຂັນ Paderno Dugnano MILAN

4 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 ເຊື້ອຊາດ CENTER ITALY ITALIAN CHAMPIONSHIP FIRST PHASE CLASS C ແລະ MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ Fiumicino ໂລມ

10-11 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 COLLLEGIALE NATIONAL FIMT GYM TOP ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ

18 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 KIDS ປະສິທິຜົນ , ກອງປະຊຸມ Muay ໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ , CLASS C Moncalieri TORINO

18 24 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2016 ANTALYA ປະເທດເອີຣົບເຕະບານ IFMA

15 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2017 STEP TWO ITALIAN CHAMPIONSHIP SOUTHERN ອີຕາລີເນເປີນໂນລ່

14 -15 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2017 ຄູຝຶກສອນວິຊາ NORTH ITALIAN TOP GYM ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ

5 ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2017 STEP THREE ITALIAN CHAMPIONSHIP NORTH ITALY PIEDMONT TURIN Moncalieri

21 ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2017 ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຍົາວະຊົນກໍາລັງເບິ່ງຮູບຂອງໂລກ CHAMPIONSHIPS IFMA ສິງຫາ 2017 ສູ້ GYM AT MILAN

 

12 ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2017 FIRENZE COMBAT ວັນ 4 FLORENCE GALA 'MUAY ປະເທດໄທພາກພື້ນຄະນະກໍາມະ TUSCANY FIMT

25 ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2017 ກົດລະບຽບ BARCELONA SPAIN SPAIN VS ອີຕາລີ IFMA

4 ມີນາ FIMT Collegiate NATIONAL ITALIAN WORLD CHAMPIONSHIPS IFMA MINSK BELARUS 2017 GYM TOP ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ MB

5 ມີ​ນາ 2017 ສີ່ຂັ້ນ MUAY ປະເທດໄທ FEMALE ເນື່ອງໃນໂອກາດແມ່ຍິງ DAY ONE STAGE ALL WOMEN GYM OLYMPIA Cesano Maderno MB ການ

13 AL 23 ມີ​ນາ 2017 ປະເທດໄທ NAIKANONTHOM DAY 10 ວັນທີ່ມີຊີວິດປະຫວັດສາດຂ​​ອງນະຄອນຫຼວງວັດຖຸບູຮານຂອງປະເທດໄທກ່ຽວກັບການເດີນທາງກຸ່ມໄດ້ 3388006274

17-20 ມີ​ນາ 2017 BANGKOK ປະເທດໄທ Incontri VS ITALY CON TEAM Hanuman ການແຂ່ງຂັນ PRO

18 MARZO STORM ການຕໍ່ສູ້ 6 GALA 'PRO ແລະ AMATEUR Moncalieri TORINO PIEDMONT FIMT

19 ມີນາ MUAY ປະເທດໄທ GALA 'ACTION ມວຍ GYM ROMA Ostia

31 ມີ​ນາ 2017 ປະເທດເອີຣົບ MUAY ປະເທດໄທຫມາຍຕ້າປາກ 76 Kg Roberto vaguely '

8 ເມສາ FIMT Collegiate NATIONAL ITALIAN WORLD CHAMPIONSHIPS IFMA MINSK BELARUS 2017 LECTURE VERSUS ROMA

8 ເດືອນ​ເມ​ສາ 2017 ກອງປະຊຸມ MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ CLASS C Naveed BRESCIA

9 ເມສາ MUAY ປະເທດໄທ GALA ອາໄສຢູ່ໃນ Prato 2 ຕໍ່​ສູ້​ກັບ

22 ຂັ້ນເມສາລາຍມວຍໄທພ້ອມ DAVID CARLOT GYM TOP ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ

30 ເດືອນ​ເມ​ສາ 2017 MUAY ປະເທດໄທ MARIANO ສູ້ nigth GALA 'MUAY ປະເທດໄທ PRO FIMT LOMBARDIA

3 AL 12 ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2017 IFMA ໂລກ CHAMPIONSHIP MINSK BIELORUSSIA

6 ພຶດສະພາ CUP FIMT NORTH ITALY Liguria GENOA

7 ອາດ ROME ປັບປຸງ REFEREES ລາຍວິຊາແລະຜູ້ພິພາກສາມີ Rodolfo Meoni

27 -28 ອາດເປີດ STAGE MUAY ປະເທດໄທ Fano ແລະ PROGRESS REFEREES UPDATE ຫຼືປົດຕໍາແຫນ່ງກັບ CENTRAL ITALY Rodolfo Meoni

3 ມິຖຸນາ RIMINI ສົນທິສັນ AT NATIONAL FIMT RIMINI WELLNESS

3 ຈາກ Oree ມິຖຸນາ 9,30 QLLE 12,30 ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຍົາວະຊົນສໍາລັບໂລກ BANGKOK SELEEZIONE ສິງຫາ 2017 RIMINI WELLNES

 

3-4 ມິຖຸນາ RIMINI WELLNESS ASC CUP NATIONAL YOUTH ປະສິທິຜົນບໍ່ແຂ່ງຂັນ , ແສງ . ຫ້ອງ C . ຫ້ອງ B ,

10 TITLE ມິຖຸນາ CAPRI NAPOLI italaino WMC MUAY ປະເທດໄທ

10 ມິຖຸນາ Cesano Maderno YOUTH ບໍ່ແຂ່ງຂັນ Seregno ແຄວ້ນ TOP RIG VS OLYMPIA Cesano Maderno PLAYING AT MUA Y ໄທ

17 ມິຖຸນາ PARIS ITALY TEAM NEW GENERATION YOUTH VS ອີຕາລີ VS FRANCE BELGIUM VS SPAIN

24 ມິຖຸນາການແຂ່ງຂັນ 'ຊາວຫນຸ່ມບໍ່ແຂ່ງຂັນກັບສູ້ PESSANO BORNAGO AT MILAN

25 ມິຖຸນາ BRESCIA GALA 'ເຖິງແມ່ນວ່າກອງປະຊຸມ CLASS C LIGHT INTERNATIONAL ສູ້ SHIP

1 ກໍລະກົດ GALA 'PRO ແລະກອງປະຊຸມ MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ , ຫ້ອງ C, A ROMA Fiumicino

2 ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2017 ເລີ່ມຕົ້ນ Summmer CAMP PO DELTA ຝຶກວຽກໃນ PURE STYLE ໄທ 6 HOURS A DAY IN G TRANNIN MUAY ປະເທດໄທ BED ອະເນກປະສົງແລະສໍາເລັດ . 2 ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 26 ກ່ຽວກັບສິງຫາ 3388006274

20 -30 ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2017 ໂລກ GamesWroclaw, ໂປ​ໂລຍ

3-11 ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2017 ເຍົາວະຊົນໂລກ CHAMPIONSHIP IFMA BANGKOK

24 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2017 CUP NATIONAL MUAY ປະເທດໄທ GYM PROELIUM Cormano

28 ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2017 ກອງປະຊຸມ CLASS C LIGHT SHIP FIMT LOMBARDIA BRESCIA

3 ເດືອນ​ທັນ​ວາ 2017 ເຊື້ອຊາດໃນພາກພື້ນກອງປະຊຸມ CLASS C LIGHT SHIP FIMT LOMBARDIA BRESCIA

1-31 ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2018 IFMA ໂລກ CHAPIONSHIP CANCUN ເທດເມັກຊິໂກ

23-31 ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIP BANGKOK

ວີດີໂວແລະແຂ່ງຂັນ FIMT -IFMA ອີຕາລີ 2016-2017 ຊົ່ວຄາວ