DREAM TEAM YOUTH VERSO I CAMPIONATI  MONDIALI IFMA A BANGKOK  24 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE

64
ອ່ານ

ທີມງານຝັນຫນຸ່ມໂລກອ່ານ IFMA IN BANGKOK 24 ເດືອນສິງຫາ 1 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ

ໃນທີ່ນີ້ແມ່ນນັກກິລາຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຊາວຫນຸ່ມໂລກຊະນະເລີດໃນກຸງເທບມະຫາຈາກ 24 ສິງຫາ 1 ຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັນຍາອິຕາລີ

GAIA AMANTINI

VITO Antonicelli

Stanislav Dascanio

VICTOR Caique MILAN

FRANZOSI ຝລັ່ງເສດ

FRANZOSI Gianluca

CAMBIAGHI OSCAR

ANGELO RACITI

FORCE BOYS FORCE ອີຕາລີ

ທີມງານຝັນຫນຸ່ມໂລກອ່ານ IFMA IN BANGKOK 24 ເດືອນສິງຫາ 1 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ