CONTINUANO I PROGETTI  FIMT   CONTRO LA  VIOLENZA  SULLE  DONNE

54
ອ່ານ

ທີ່​ນີ້​ອີກ​ໂຄງ​ການ​ໂຮງ​ຮຽນ​ສະ​ຫະ​ພັນ weblog Muay ໄທ Italian ມາ

ໃນ’ Jacks ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ Caluso
ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເອີ​ຣົບ​ສໍາ​ນັກ​ງານ
ສ່ອງ​ສູນ
Chivasso.
ຜ່ານ baraggino (ຕາ​ຕະ​ລາງ​ການ​ໂດຍ​ລວມ)
http://www.pfseurope.net/fighting-europe-academy-chivasso.h

ສືບ​ຕໍ່​ໂຄງ​ການ FIMT ຕໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່​ຍິງ