CALENDARIO PROVVISORIO   2018  EVENTI  E GARE   FIMT

312
ອ່ານ

13 ມັງກອນ GYM TOP ແຫວນ Seregno ແຄວ້ນ FIRST ບົດວິຊາຄູຝຶກສອນ FIM T -ASC

13 -14 ມັງກອນ ROME FIRST ແລະສອງຄູຝຶກສອນໃຫ້ບົດຮຽນວິຊາ FIM T -ASC

 

ວັນ​ເສົາ 27 ເຊື້ອຊາດ OLYMPIA ມັງກອນ MUAY ປະເທດໄທ DAY Cesano Maderno MONZA E BRIEANZA

ກອງປະຊຸມ Muay ໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ ,MUAY ປະເທດໄທ CLASS C-B

27 -28 ມັງກອນ aerobics ຝຶກອົບຮົມວິຊາ MUAY ປະເທດໄທ BARI

 

ມັງກອນກອງປະຊຸມ ROMA MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ ,MUAY ປະເທດໄທ CLASS C-B

 

4 ກອງປະຊຸມກຸມພາ Prato MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ ,MUAY ປະເທດໄທ CLASS C-B

 

4 ກຸມພາ PESSANO BORNAGO MILAN ກັບ MUAY ປະເທດໄທ KIDS ປະສິທິຜົນຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ

6 ກຸມພາ MUAY ປະເທດໄທ DAY ທີ່ລະນຶກ

10 ກຸມພາ MUAY ປະເທດໄທສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຂອງ DON Orion Seregno ແຄວ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ A SMILE ແລະຫລາຍຂອງ Muay ໄທ Seregno ແຄວ້ນ MONZA E Brianza

18 PHASE ກຸມພາ NORTH ITALIAN ແຫ່ງຊາດ CHAMPIONSHIP MEET MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ ,MUAY ປະເທດໄທ CLASSE C B-ໂຮງຮຽນສອນ Lagundo Via Steinach 22

39022 Lagundo Bz

25 HANDS ກຸມພາ OFF STAGE ໂດຍ WOMEN ຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງແມ່ຍິງ TEAM DAIRAGO CARMINATI

25 ກຸມພາ LALTRA META’ ແຫວນຂອງ STAGE ຮ່ວມກັນສໍາລັບສະເຫມີພາບຊອກຫາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ MONZA Brianza FIGHTING

25 ກອງປະຊຸມກຸມພາ Pozzuoli NAPLES CHAMPIONSHIP ຂັ້ນ Naional SOUTH ITALY MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ ,MUAY ປະເທດໄທ CLASS C-B

2 ມີນາ MUAY ປະເທດໄທສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ RSA ANNA ແລະ Guido FOSSATI MONZA ເພື່ອເຮັດໃຫ້ A SMILE ແລະຫລາຍຂອງ Muay ໄທ MONZA

3 ນາຂັ້ນລາຍມວຍໄທພ້ອມ kapon LEK A ເຖິງກ່ຽວກັບ MORNASCO COMO 3939868530 GYM MUSHIN

8 ມີນາປ້ອງກັນປະເທດຂັ້ນແລະແມ່ຍິງ Maui ໄທໃນ Crotone PALAMILIONE

11 STAGE ນາ Maui ໄທສໍາລັບວັນແມ່ຍິງ AT A Cesano Maderno OLYMPIA GYM ໂດຍ NATIONAL Giovi 42

17 ມີນາ MASTER CLASS MUAY ປະເທດໄທ aerobics ROME ແອດເລຕິໂກ Aniene

17-18 ມີນາ ROME NATIONAL Collegiate IFMA ອີຕາລີສໍາລັບໂລກແຊ້ມປ້ຽນຊິບເມັກຊິໂກ 2018

18 ມີນາ GALA MUAY ປະເທດໄທໃນກຸງໂລມ VERSUS GYM CLASS C ແລະກອງປະຊຸມ Maui ໄທ MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ ,KIDS ປະສິທິຜົນ

 

24 ມີນາ MONZA GALA 'PRO ບ່າຍ KIDS ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິທິຜົນ , ກອງປະຊຸມ CLASS C , B E MUAY ປະເທດໄທເຮັດໃຫ້ມີແສງ

ມີ​ນາ 15 ການ 26 ກອງປະຊຸມ NAIKANONTOM AYUTHAIA DAY AND TRAVEL PRO ຝຶກອົບຮົມ

ເດືອນ​ເມ​ສາ 22 MILAN ເມສາ MUY ໄທປະສິທິຜົນ KIDS ROAD ເປີດໃຫ້ BANGKOK EVENT ເປີດໃຫ້ອົງ ALL ,ອົງ ,ແລະສັງຄົມໃນກົດລະບຽບການປະກັນໄພ 2017-2018 ຂໍ້​ມູນ SEGRETERIANAZIONALE@FIMT.IT

 

22 ເມສາ Fiumicino GALA 'MUAY ປະເທດໄທ PROMOTER HENRY ROCCHI

 

27 ເມສາ WMC BELT ປະເທດເອີຣົບ PARIS

 

28 ເມສາ TURKIA ANTALYA FINAL EUROEPAN EML MUAY ປະເທດໄທຫມາຍແລະ 67KG 72 ກິ

 

10-19 ພຶດສະພາ WORLD CHAMPIONSHIP IFMA CANCUN ເມັກຊິໂກ

 

26-27 ພຶດສະພາແຫ່ງຊາດ CHAMPIONSHIPS ABSOLUTE FIMT Fano

 

17 ມິຖຸນາການແຂ່ງຂັນ CLASS C ,ເຮັດໃຫ້ມີແສງປະສິທິຜົນ KIDS BERGAMO

 

29 ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8 ກໍລະກົດ IFMA ຍຸໂລບປະ PRAGUE

 

23 31 ກໍລະກົດ UNIVERSITY WORLD CHAMPIONSHIPS IFMA PATTAYA THAILAND

 

3.11 ສິງຫາເຍົາວະຊົນໂລກ CHAMPIONSHIPS IFMA BANGKOK

CALENDAR ຊົ່ວຄາວ 2018 ວີດີໂວແລະແຂ່ງຂັນ FIMT