ALCUNI  EVENTI IN PROGRAMMA  STAGIONE  2016/2017  FIMT  TEAM  HANUMAN CONTEST PRO

112
ອ່ານ

ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2016 16 ເດືອນກໍລະກົດ INTERCONTINENTAL TITLE WMC Nave BRESCIA

ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2016 24 – 1 KIDS ກັນຍາ BANGKOK ໂລກອ່ານ IFMA

ມິຖຸນາເດືອນສິງຫາ 2016 ອີຕາລີ VS ປະເທດໄທໃນກໍລະນີ PRO ໄທ

ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 WMC TITLE ປະເທດເອີຣົບ

2- 5 ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2016 ໂລກສິລະປະການຕໍ່ສູ້ mastership Cheongju, KOREA

10 ກັນຍາ MUAY ປະເທດໄທ FIMT IN BERGAMO

ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພາ​ຍຸ OTTOBRE 5 TORINO

ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2016 ຍຸໂລບປະຊັນ IFMA SPLIT CROATIA DSL 22 AL 29 ເດືອນ​ຕຸ​ລາ

ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 ເຕະບານໂລກ IFMA 13 -20 NOVEMBRE Kazan ລັດເຊຍ

19 ພະຈິກ SCOTLAND VS ITALY TEAM HANUMAN ການແຂ່ງຂັນ PRO BONTEMPI , VAVALA , Facchini Ardigo

19 NOVEMBRE SPAGNA VS ITALIA TARRAGONA TEAM HANUMAN ການແຂ່ງຂັນ PRO ແມ່ຍິງ

19- 20 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ 2016 GALA PRO ENERGY ຕໍ່ສູ້ກັບ 2 CASTEGGIO Pavia TEAM HANUMAN ການແຂ່ງຂັນ PRO ການຄັດເລືອກ

13 AL 23 ມີນາ THAILAND NAIKANONTHOM ວັນ 10 ວັນທີ່ມີຊີວິດປະຫວັດສາດຂ​​ອງນະຄອນຫຼວງວັດຖຸບູຮານຂອງປະເທດໄທກ່ຽວກັບການເດີນທາງກຸ່ມໄດ້ 3388006274

17 ກອງປະຊຸມມີນາກຸງເທບຯ ITALY NAIKANONTOM ວັນ

 

1 AL 31 ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2017 IFMA ເຕະບານໂລກ

20 -30 ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2017 ໂລກ GamesWroclaw, ໂປ​ໂລຍ

ເດືອນ​ສິງ​ຫາ 2017 FISU University ເຕະບານໂລກ

 

ກິດຈະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການລະດູການ 2016/2017 FIMT TEAM HANUMAN ການແຂ່ງຂັນ PRO