2°a Coppa Italia Muay Thai Kids Performance 19 giugno 2016 Zoagli – GE INFO

74
ອ່ານ

2ຖະປະສິດທິພາບອິຕາລີ Muay ໄທ Kids 19 ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2016 Zoagli – GE ຂໍ້ມູນ www.fimt.tv – segreterianazionale@fimt.i ອີເມລ໌t ມືຖື 3388006274

MUAY THAI KIDS PERFORMANCE , CLASSE C E MUAY THAI LIGHT

13178928_10154255921024658_3158063905738165290_n 13179109_1695911383959606_1669728353638730769_n (1)

2ຖະປະສິດທິພາບອິຕາລີ Muay ໄທ Kids 19 ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2016 Zoagli – GE ຂໍ້ມູນ