24 SETTEMBRE  PERFORMANCE KIDS  NON AGONISTICA  UNA  GIORNATA  ENTUSIASMANTE

71
ອ່ານ

IL 24 ກັນຍາໄດ້ປະຕິບັດ A Segrate ແຄວ້ນແຕ່ຄົນອື່ນພັດທະນາທຸລະກິດ, ກໍລະນີສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະກິດຈະກໍາຂອງການບໍ່ລະແຂ່ງຂັນເຍົາວະຊົນພາກ FIMT ດີ NEW GENERATION 17 ປະສິທິຜົນມີນັກກິລາຈາກຈາກ Lombardy ແລະ Emilia Romagna ການສົ່ງເສີມແລະການຈັດຕັ້ງໂດຍດັບມວຍ MILAN A DAY ອັນເຕັມທີ່ຂອງກິລາແລະ FRIENDSHIP ໃນຄວາມນັບຖືສູງສຸດແລະການຫຼິ້ນທີ່ເປັນທັມ

ກຽມພ້ອມສໍາລັບປະເທດເອີຣົບເຕະບານ 29 ພະຈິກໃນ TURKEY

ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍແມ່ນບໍ່ MEN ະອາກາດແຕ່ຈະໄດ້ຮັບການຜູ້ຊາຍໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ

24 KIDS ຜົນກັນຍາບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນ DAY ເຊື້ອຊາດ